Transitievergoeding berekenen ontslag

Ben je in dienst bij je werkgever en wordt je ontslagen met wederzijds goedvinden? Dan is de kans groot dat je aanspraak maakt op een transitievergoeding. In dit artikel leggen we uit wanneer je er recht op hebt en hoe je de hoogte van de transitievergoeding kunt berekenen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

De meest gebruikte ontslagroute in Nederland is ontslag met wederzijds goedvinden. Deze route is bij werkgevers zo populair, omdat een gerechtelijke procedure kan worden voorkomen. Het UWV hoeft het ontslag vooraf niet goed te keuren en een kantonrechter hoeft de arbeidsovereenkomst niet te ontbinden. De uitkomst van de procedure leidt gegarandeerd tot ontslag en ook over de berekening van de transitievergoeding is vooraf duidelijkheid. Het traject kan in twee werkweken afgerond zijn, dus dat voorkomt een slepend traject met nadelige weerslag op blijvend personeel.

Voor een werknemer kent wederzijds goedvinden ook voordelen. Je kunt namelijk onderhandelen over de voorwaarden waarop je ontslag wordt afgewikkeld. Afhankelijk van de sterkte van je rechtspositie, kunnen aantrekkelijke voordelen worden bedongen. Denk aan het veiligstellen van de WW-uitkering, vrijstelling van werk met behoud van salaris en (naast de transitievergoeding) een hogere ontslagvergoeding.

Vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Om ontslag met wederzijds goedvinden juridisch in goede banen te leiden, is een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) nodig. Dit is een contract waarin je samen met je werkgever afspraken maakt over de beëindiging van je dienstverband. In de vaststellingsovereenkomst dient in ieder geval je ontslagreden, geldende opzegtermijn, wettelijke transitievergoeding en einddatum te staan. Na onderhandeling zijn er vaak ook afspraken te maken over vrijstelling van werkzaamheden met behoud van loon, het vervallen van een concurrentiebeding, relatiebeding of geheimhoudingsbeding en een hogere ontslagvergoeding. Neem de tijd om je vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een jurist. Dat kost je niets en daar haal je altijd voordeel uit.

Recht op transitievergoeding

Je komt in aanmerking voor een transitievergoeding als je werkgever op diens initiatief je arbeidscontract stopt. Het maakt daarbij niet uit of je een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd hebt. Je hebt géén recht op een transitievergoeding als je werkgever failliet gaat, in surseance van betaling is gesteld, het ontslag je eigen schuld is (verwijtbaar handelen of nalaten), er is in de cao een vervangende regeling is opgenomen of je jonger bent dan 18 jaar en gemiddeld minder dan 12 uur per week werkt.

Transitievergoeding berekenen

De hoogte van de wettelijke transitievergoeding bereken je op basis van je maandsalaris en de duur van je dienstverband. Je mag rekenen vanaf je eerste werkdag, ook als je in je proeftijd ontslagen wordt. De berekening van de transitievergoeding is als volgt:

  1. Reken met 1/3 maandsalaris per volledig gewerkt dienstjaar, ingaande vanaf je eerste werkdag;
  2. Bereken het resterende deel van je contract met de formule:

(bruto salaris van resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (⅓ bruto maandsalaris / 12 maanden).

Berekenen bruto maandsalaris

Voor de berekening van de transitievergoeding gebruik je eerst de basis van je bruto maandsalaris. Dat bereken je op de volgende wijze:

· Basis bruto maandsalaris bij vaste arbeidsduur.

Je bruto maandsalaris is je bruto uurloon vermenigvuldigd met de maandelijkse arbeidsduur.

· Basis bruto maandsalaris bij oproepcontract.

Vermenigvuldig je bruto uurloon met je gemiddeld maandelijkse arbeidsduur.

· Basis bruto maandsalaris bij stukloon of provisie.

Neem je gemiddelde loon van de afgelopen 12 maanden. Tel daar je vakantietoeslag en eindejaarsuitkering bij op.

Berekenen andere looncomponenten

Vervolgens mag je bij je (basis) bruto maandsalaris eventueel ander loon, vakantietoeslag en vaste eindejaarsuitkering optellen. Indien van toepassing, mag je ook je overwerkuren, bonussen, ploegentoeslagen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen meenemen in de berekening van de transitievergoeding.

Rekenhulp transitievergoeding

Word je ontslagen met wederzijds goedvinden of wil je zelf ontslag nemen met behoud van WW-uitkering? Gebruik dan de Rekenhulp Transitievergoeding om een indruk te krijgen van de hoogte van de wettelijke transitievergoeding. De berekening is gratis. Je leest daar ook op welke manier je je uiteindelijke ontslagvergoeding kunt verhogen.